Medewerkers

Vaststelling

Bepaalde functies komen door de toekomstige evoluties en digitalisering steeds
meer onder druk te staan. Nieuwe functies komen tot stand. Tal van ondernemingen kampen met openstaande vacatures, waardoor een "war for talent" heerst. Maar wat met onze interne talenten?


Ambitie

Bij het invullen van vacatures willen we dat er prioritair wordt ingezet op de reconversie van interne medewerkers. Dit is zeker een kwestie van opleiding, maar vereist ook dat de business de lat bij interne sollicitaties op een aanvaardbare hoogte legt en durft
de tijd nemen om te investeren in onze interne talenten.

Investeer in de medewerkers

Onze ambities

ACV Puls wil extra maatregelen om de  inzetbaarheid van medewerkers te verhogen, zodat een vlottere interne mobiliteit gerealiseerd wordt.

Vorming en coaching doorheen de ganse loopbaan stellen medewerkers nog meer in staat om hun toekomst in eigen handen te nemen.